Biljettvillkor

OM BILJETTKÖP:
Genom att köpa biljett till någon av våra konserter har du även godkänt våra biljettvillkor som arrangör. Notera att dessa villkor är ett komplement till biljettleverantörens villkor, som du godkände vid köptillfället.

Vid varje konsert använder vi oss alltid av en officiell biljettleverantör. Vilken leverantör som används beror på var konserten hålls och vid vissa konserter kan flera officiella biljettleverantör användas.

De länkar som publiceras i våra officiella kanaler (hemsida, nyhetsbrev med mera) leder alltid till en officiell biljettleverantör. Vi rekommenderar alltid alla att köpa biljett via de officiella biljettleverantörerna.

Har du frågor om din biljett, order, bokningsbekräftelse ska du i första hand kontakta den biljettleverantör som biljetten har köpts via.

GÄLLANDE RÅDANDE RESTRIKTIONER:
För att genomföra våra evenemang på ett så säkert sätt som möjligt kommer vi som arrangörer alltid att följa alla eventuella restriktioner som har satts upp av myndigheter. Genom att köpa biljett till våra evenemang samtycker du till att följa de eventuella hälso- och säkerhetsåtgärder som gäller då evenemanget genomförs. Detta kan inkludera, men begränsas inte till, att bära ansiktsmask, uppvisa bevis på vaccinationsstatus och/eller uppvisa bevis på negativt covid-19-test.

Oförmåga att följa de restriktioner som gäller vid genomförandet av evenemanget utgör inte skäl till återköp av biljett.

INSTÄLLT EVENEMANG:
Vid inställt evenemang kommer köpta biljetter automatiskt att återbetalas till det konto som användes vid köpet. Den serviceavgift som togs ut vid köpet återbetalas inte.

Återlösen genomförs av aktuell biljettleverantör. Vid frågor om din återlösen ska du kontakta biljettleverantören.

Information om inställt evenemang mailas ut till den adress som biljettköparen använde vid köpet. Det är biljettköparens ansvar att inhämta information om inställt evenemang.

UPPSKJUTET EVENEMANG:
Om ett evenemang skjuts upp till ett senare datum gäller redan köpt biljett även till det nya datumet och biljettköparen behöver inte göra något. Om det nya datumet inte passar erbjuder arrangören återköp under en begränsad period av 30 dagar, efter det att nytt datum har presenterats. Om biljettköparen inte har bett om återköp inom angiven tidsram anses biljettköparen ha godkänt att behålla biljetterna till det nya datumet.

Eventuell återlösen genomförs av aktuell biljettleverantör. Vid frågor om din återlösen ska du kontakta biljettleverantören.

Information om uppskjutet evenemang mailas ut till den adress som biljettköparen använde vid köpet. Det är biljettköparens ansvar att inhämta information om uppskjutet evenemang.

FLYTTAT EVENEMANG:
Arrangören har rätten att flytta evenemanget till annan likvärdig spelplats inom samma stad eller ort utan att erbjuda biljettköparen återköp så länge inte huvudinnehållet eller biljettköparens platser väsentlig förändras p.g.a. flytten.

Information om flyttat evenemang mailas ut till den adress som biljettköparen använde vid köpet. Det är biljettköparens ansvar att inhämta information om flyttat evenemang.

KUNDENS ANSVAR:
Du som kund ansvarar för att i samband med biljettköp kontrollera så att allting stämmer innan du slutför din bokning. Det är även du som ansvarar för att ta reda på när konserten äger rum. Den tid som står på biljetten anger generellt när dörrarna till konsertlokalen öppnar. Notera att detta kan komma att förändras från det att biljetterna släpps tills dess att konserten äger rum. Dagarna innan konserten äger rum hittar du aktuella tider på fkpscorpio.se.

De tider för konsertstart som vi kommunicerar är cirkatider. Vi reserverar oss för att konserten kan dra i gång senare / tidigare. Var därför ute i god tid då du ska gå på konsert.

Notera: Om du har köpt VIP-biljett med early entrance, meet & great etc. är det ditt ansvar att inhämta information om när entrén öppnar för dig. Sen ankomst innebär att du går miste om early entrance, meet & great etc.

Information om uppskjutet / flyttat / inställt evenemang mailas ut till den adress som biljettköparen använde vid köpet. Dessutom finns aktuell information alltid på fkpscorpio.se. Det är biljettköparens ansvar att inhämta information om uppskjutet / flyttat / inställt evenemang. Vi som arrangör kan inte ta ansvar för att information som har skickats via mail inte har nått fram till kunden.

OM DU ÄR MISSNÖJD MED DIN UPPLEVELSE:
Ibland kan vissa sittplatser som har sålts få skymd sikt på grund av att teknik- eller scenutrustning har tillkommit efter biljettsläpp. Om detta drabbar dig – kontakta publikvärd eller informationsdisken på arenan. Vi försöker vid sådana tillfällen alltid att i möjligaste mån erbjuda en annan plats. Detta gäller dock ej platser som har sålts som ”skymd sikt” eller ”sidosikt” eller någon annan kategori förutom ordinarie biljetter. Vi har alltid förstklassig ljud- och teknikutrustning samt professionel personal som säkertställer bästa upplevelsen för dig. Ljud kan uppfattas olika på olika platser och är en subjektiv upplevelse.

  • Eventuella klagomål måste alltid skyndsamt framföras på plats till representant från arrangören, inte arenan.
  • Efter påbörjad konsert betraktas din sittplats som godkänd av dig som besökare.

OM VI MÅSTE STÄLLA IN, BYTA SPELPLATS ELLER FLYTTA FRAM EVENEMANGET:
Om vi som arrangör måste ställa in evenemanget (helt eller delvis), om det avbryts eller vi måste flytta det till annan tidpunkt eller annan dag på grund av någon omständighet som vi som arrangör inte kan påverka är våra skyldigheter som arrangör begränsade till vad som följer av dessa villkor. Detsamma gäller om du som besökare av befogad anledning nekats entré eller avhyst från evenemanget (exempel på befogad anledning är om du utgör en risk för dig själv och andra besökare; om du är under påverkan av alkohol eller droger eller om du har vägrat att genomgå säkerhetskontroll).

Vi som arrangör är aldrig skyldig att ersätta dig som besökare för direkta-, indirekta- eller följdskador som t.ex. boendekostnader, matkostnader, reskostnader eller utebliven lön i samband med att vi som arrangör på grund av händelse utanför vår kontroll måste ställa in (helt eller delvis), byta spelplats eller flytta det till annan tidpunkt eller annan dag.

FORCE MAJEURE:
Om det inträffar händelser som vi som arrangör inte kan påverka och som förhindrar oss från att genomföra evenemanget är vi befriade från våra skyldigheter att genomföra evenemanget. Exempel på sådana händelser är krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som hindrar ett genomförande och som vi som arrangör inte rimligen kan påverka.

ATT KÖPA/SÄLJA BILJETTER I ANDRA HAND:
Det är inte förbjudet att köpa eller sälja biljetter i andra hand. Vi som arrangör tar däremot inget ansvar för att biljetter som köps/säljs via andra kanaler än våra officiella biljettleverantörer är äkta eller att de inte säljs till överpris.

Har du köpt biljett i andra hand kan vi inte hjälpa dig med ärenden som gäller t.ex. namnbyten. Vi kan inte heller på förhand kontrollera om din biljett är äkta. Om biljetten visar sig vara falsk kommer du inte att komma in på konserten.

ÅLDERSGRÄNSER:
Notera att evenemanget kan ha åldersgräns. Vilken åldersgräns som gäller framgår i informationen om evenemanget på fkpscorpio.se.

Åldersgränserna är strikta: Du ska ha uppnått angiven åldersgräns senast på konsertdagen och detta ska kunna styrkas via giltigt ID. Detta gäller även barn i målsmans sällskap samt spädbarn med hörselkåpor.

Biljett återbetalas inte ifall du nekas entré på grund av att du inte uppfyller åldersgränsen.

VID PERSONLIGA BILJETTER:
På konserter med personliga biljetter måste du som konsertbesökare i entrén kunna visa giltigt ID som överens med namnet på biljetten. Har du flera biljetter med samma namn måste hela sällskapet anlända till arenan samtidigt.

Vid konserter med personliga biljetter gäller oftast särskilda biljettvillkor, dessa presenteras och godkänns av dig som biljettköpare under köpprocessen.

DOKUMENTATION:
Vid våra evenemang kan det förekomma dokumentation via både foto och video. Det innebär att du som evenemangsbesökare kan hamna på bild. Om du hamnar på bild som sedan används publikt och du har invändningar mot denna användning ber vi dig att kontakta info@fkpscorpio.se.

Kontakt

Kontakt